Adatkezelési tájékoztató

Budapest Vinyl – Kovács tamás egyéni vállalkozó  (a továbbiakban: Budapest Vinyl) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtjük?
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat? 
 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra? 
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat? 
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében? 
 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését? 
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását? 
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz? 
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását? 
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről? 
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összfüggő jogait megsértettük? 
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól? 

Az Budapest Vinyl tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

BPV Ft.

rövidített elnevezése: Budapest Vinyl
székhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 52.
cégjegyzékszám: 50212749
bejegyző bíróság:. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adószám: 67424320-1-42
képviseli: Kovács Tamás
telefon:
e-mail cím: hello@budapestvinyl.hu
weblap: budapestvinyl.hu

Az Budapest Vinyl az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

Az Budapest Vinyl az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Vállalati adatok (név, cím, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, e-mail cím)
 2. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím)
 3. A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatok (szolgáltatás neve, ára, kategóriája)
 4. Banki átutalásos vagy online fizetés esetén banki adatok (utalás beérkezési ideje, utaló bankszámlaszáma, utalás összege, annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma)
 5. A süti (cookie)-adatok

a) Weblapon történő adatgyűjtés

CélJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása

 • a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása
 • a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók, képmprogramok és szoftverek beazonosítása (adatbiztonsági feladatok),
 • a látogatottság mérésére,
 • statisztikai célok
jogos érdek
 • IP cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott oldalak és aloldalak adatai
 • az Ön által használt operációs rendszer és a böngésző típusa
12 hónap
Regisztrációs adatok

 • Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, a tesztsorok kitöltésének (gyakorlás) lehetővé tétele
 • értesítés üzemszünetről, elérhetőségünk módosulásáról, adatvédelmi tájékoztató VÁLTOZÁSRÓL stb.
szerződés
 • vezetéknév, keresztnév
 • e-mail cím
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

b) Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtés

AdatCélJogalap
Név (vezetéknév, keresztnév)A megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükségesSzerződés teljesítése
A megrendelt termék megrendelő részére történő kiküldéséhez szükségesSzerződés teljesítése
Ajánlatkérés teljesítéséhez szükségesHozzájárulás
Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükségesJogszabályi kötelezettség
TelefonszámSzerződéssel kapcsolatos kapcsolattartásSzerződés teljesítése (szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos információcsere és egyeztetés, panaszkezelés)
Kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy telefonon is értesíteni tudják a szállításról, és pontos időpontot egyeztethessenek a szállító partner)Szerződés teljesítése (szállítás, tájékoztatás)
Ajánlatkérés teljesítéséhez szükségesHozzájárulás
E-mailMegrendelt szolgáltatással, kapcsolatos információcsere és levelezésSzerződés teljesítése (teljesítés és panaszkezelés)
Kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy e-mailben is értesíteni tudják a szállításról, és lehetőséget biztosítsanak a csomagküldemény megrendelő általi nyomon követéséhez a szállító partner)Szerződés teljesítése (szállítás, tájékoztatás)
Ajánlatkérés teljesítéséhez szükségesHozzájárulás
CímSzámla kiállításaJogszabályi kötelezettség
Kérés esetén számla postai úton történő megküldéseSzerződés teljesítése
Szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartásSzerződés teljesítése
Kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy a csomagot át tudják adni Önnek a szállító partner)Szerződés teljesítése (szállítás, számlázás)
Banki adatokFizetési szolgáltatások biztosításaSzerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)
Szolgáltatás adatokA megrendelt szolgáltatás neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje.Szerződés
IP címAz Budapest Vinyl weblapjának tűzfalvédelmeJogos érdek
egyéb IP cím bekérés eseténHozzájárulás
Cookie (süti) adatokAz Budapest Vinyl weblapjainak működtetéseJogos érdek

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?Kinek az érdekében hivatkozunk erre?Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)A két érdek súlyozása
Jogos érdek: az Budapest Vinyl jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az Budapest Vinyl-vel jogvitája keletkezne, úgy az Budapest Vinyl jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.Az Budapest VinylAdatai titkosságaAz Budapest Vinyl bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.
IP címAz Budapest Vinyl weblapjának, továbbá az Budapest Vinyl weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaAz Budapest Vinyl az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és az Budapest Vinyl által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Szerződéses partnereink kapcsolattartásra kijelölt munkavállalójának adatai (név, munkahely, beosztás/titulus, e-mail cím, telefonszám)Szerződéses partnerünkSzerződéses partnerünk adatainak titkosságaA szerződéses partnerünkkel kötött szerződés kapcsolattartók kijelölése nélkül nem teljesülhetne, ellehetetlenülne. Ezért szerződéses partnerünk érdeke az, hogy az általa kijelölt, elérhetővé tett munkavállalókkal a közös ügyintézés céljából és érdekében fel tudjuk venni a kapcsolatot.
Cookie (süti) adatokAz Budapest Vinyl weblapjának, továbbá az Budapest Vinyl weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)Adatai titkosságaAz Budapest Vinyl az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és az Budapest Vinyl által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

Az Budapest Vinyl az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Szolgáltatás megrendelés felvétele, további telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés az igények pontos felmérése érdekében.
 • Szolgáltatás reklamációk és panaszok kezelése és ügyintézése.
 • Futár részére történő átadása.
 • Hozzájárulás esetén elektronikus és postai úton megküldött levélben hírlevél és marketing üzenet megküldése.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.

Az Budapest Vinyl internetes (webes) naplózási tevékenysége

Az Budapest Vinyl mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy az Budapest Vinyl minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. Az Budapest Vinyl az alábbiakat naplózza:

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,
 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli az Budapest Vinyl

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)

A naplótevékenység során rögzített adatokat az Budapest Vinyl az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

Az Budapest Vinyl nyilvántartási tevékenysége

Az Budapest Vinyl jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma: Az Budapest Vinyl a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben az Budapest Vinyl adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

 1. az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 2. az adatkezelés célját vagy céljait,
 3. személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 4. az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
 5. profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
 6. nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
 7. az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
 8. ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
 9. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
 10. az Budapest Vinyl által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
 11. az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben az Budapest Vinyl adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

 1. az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
 2. az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
 3. az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
 4. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

Az Budapest Vinyl adattovábbítása/partnerei

AdatCímzett (név szerint)Címzettek kategóriái és kategória okai
 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Cím
 • Megrendelt termékért és a szállításért fizetendő összeg (utánvétes fizetés esetén)
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.

Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Telefonszám: 06 40 46 46 46

Önálló adatkezelő (postai levelezés esetén a lezárt borítékban található levelek kézbesítése) Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
 • Név
 • Adószám
 • Cím
 • Vásárlás összege
 • Megrendelt termék adatai, mennyisége
Enola 2000 Kft.Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében. Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint, az Budapest Vinyl-vel adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz az Budapest Vinyl meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.
Az Budapest Vinyl weblapjának tartalmaiMentha Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.

Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-932182

Adószáma: 11732497-2-43

Képviseli: Hatala Zsolt

E-mail cím: info@mentha.hu

Telefonszám: +3613651362

A Mentha Hosting Kft. az Budapest Vinyl webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag az Budapest Vinyl weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.
Az Budapest Vinyl weblapján kezelt adatok.Mentha Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.

Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-932182

Adószáma: 11732497-2-43

Képviseli: Hatala Zsolt

E-mail cím: info@mentha.hu

Telefonszám: +3613651362

A szakértő az informatikai rendszer védelmének keretében szaktanácsadási tevékenységet végez, így a személyes adatait nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő az Budapest Vinyl-vel adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.
CIB Bank 10700385-21656905-51100005Az Budapest Vinyl számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén az Budapest Vinyl bankszámláján kerül jóváírásra. A CIB Bank Zrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is. Adatvédelmi tájékoztatója:

 

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználásHozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást az Budapest Vinyl megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.Hozzájárulás
Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak az Budapest Vinyl-től adatokat bekérni.Jogszabályi kötelezettség
Jogos érdek: az Budapest Vinyl jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az Budapest Vinyl-vel jogvitája keletkezne, úgy az Budapest Vinyl jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.Jogos érdek

Az Budapest Vinyl partnerei által végzett naplózási tevékenység

Az Budapest Vinyl fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- az Budapest Vinylhez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

KEZDETEVÉGE
a) Folyamatos szerződéses jogviszonyban állók adatai

Az adatkezelés kezdete az ajánlatkérés beérkezésének napja.

A szerződéses adatokat a folyamatos teljesítéssel járó szerződések lezárását követően Legfeljebb 8 (nyolc) évig tároljuk (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
b) Egyszeri szolgáltatási feladat (ajánlatkérés)

A megrendelés/munkalap kitöltésének és beküldésének napja

A megrendelőlap adatai a szerződés teljesítése (azaz a szolgáltatás) után: név, cím, banki fizetés esetén a banki adatok, kiállított számla

A banki adatok tekintetében az Budapest Vinyl számlavezető bankjánál tájékozódhat.

Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
c) Weblap fejlesztési és kezelési szerződések alapján kezelt vagy feldolgozott adatok Legfeljebb a partnerszerződés fennállásának időtartamában, az adatgazda ebben az esetben a szerződött partnerünk, az Budapest Vinyl önálló adatkezelésbe az adott adatok tekintetében nem kezd.
d)Az Ön által az Budapest Vinyl részére küldött elektronikus levél, illetőleg az Budapest Vinyl által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.

 

Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom: Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom: 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra irányul

Az Ön jogai

A) A jogai gyakorlásához az Budapest Vinyl elérhetősége és az eljárási szabályok

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel: hello@budapestvinyl.hu

Papír alapú levélben és személyesen az Budapest Vinyl székhelyére: Budapest Vinyl 1071 Budapest Dembinszky utca 52. 1/24.

Telefonon az alábbi számon: 20-460-30-11

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlés

AZ Budapest Vinyl a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintettek jogai

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére az Budapest Vinyl  tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és az Budapest Vinyl által kezelt, illetve az Budapest Vinyl vagy az Budapest Vinyl által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy az Budapest Vinyl észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár az Budapest Vinyl saját intézkedése folytán az Budapest Vinyl a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli az Budapest Vinyl Az Budapest Vinyl vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén az Budapest Vinyl  nem tudja az Ön adatait törölni.

Az Budapest Vinyl az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli az Budapest Vinyl az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által az Budapest Vinyl részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. Az Budapest Vinyl az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az Budapest Vinyl csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult az Budapest Vinyl által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben az Budapest Vinyl részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében az Budapest Vinyl jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból az Budapest Vinyl jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy az Budapest Vinyl a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • az az Budapest Vinyl, az Budapest Vinyl-től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy az Budapest Vinyl által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- az Budapest Vinyl a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben az Budapest Vinyl részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében az Budapest Vinyl jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból az Budapest Vinyl jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. AZ Budapest Vinyl automatizált adatfeldolgozást nem alkalmaz. Ön az automatizált döntéshozatal tekintetében emberi beavatkozást kérhet, ezzel kapcsolatos álláspontját kifejezheti, és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be az Budapest Vinyl-vel szemben.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani. Weblap: https://naih.hu/ Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint az Budapest Vinyl-vel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt az Budapest Vinyl adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait az Budapest Vinyl részére

 • Ön
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy

szolgáltatja. Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, az Budapest Vinyl ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül az Budapest Vinyl részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, az Budapest Vinyl vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges. Jogos érdek: ugrani fentebb erre a részre.

Adatbiztonság

Az Budapest Vinyl minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. Az Budapest Vinyl gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az Budapest Vinyl biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

Az Budapest Vinyl értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes Tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás): http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok): http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704